Maandprognose oktober 2018

Levenskunst                                                                                          

Het licht en de levenskracht van de Zon, neemt je inmiddels mee op de zachte en harmonieuze invloeden van het gesternte Weegschaal. Je zult dan ook merken dat je behoefte groot is om je te verbinden met anderen. Hierin moedigt de Zonnekracht in Libra je vooral aan, om het fijn te hebben samen en het ijzer te smeden nu het nog heet is. Voor het samenwerken met anderen is een uitstekende periode aangebroken. Er is ruimte voor iedereen, waarin de uiterste best wordt gedaan om eigenbelang en het belang van de ander, tot een uitgebalanceerd geheel te creëren.

Als rasechte levenskunstenaar verleidt de resonantie van de Zon, via de beïnvloeding van Weegschaal je naar de fraaie en mooie kanten van het leven. Het is bijna van levensbelang het de ander naar de zin te maken. Weegschaal heeft verstand van schoonheid en dit vooral op verfijnde wijze. Nu de herfst officieel intrede heeft gedaan en de natuur op een rustig tempo veranderd in oogstrelende taferelen van bonte kleuren, komt de natuurlijke cadans van de vier seizoenen en ‘zo boven, zo beneden’ weer tevoorschijn.

Het teken Weegschaal start namelijk op het moment van de herfst-evening, het moment van zaadvorming in de natuur. Dit is een duidelijke vorm van schenken, wat als symbool staat voor de mystieke broederschap en voor de zelfopoffering.

Tegelijkertijd met de start van deze oktobermaand, heeft de oerkracht van de planeet Pluto in het gesternte Steenbok er voor gekozen om vanuit zijn retrogradestand (naar binnen gekeerd) opnieuw te gaan bewegen in vloeiende beweging. De generatieplaneet Pluto biedt na 23 weken confrontatie en verdieping, nieuwe vooruitgang om dát wat vanuit de zorgvuldige gevestigde orde dicht getimmerd is, te doorbreken. Dit, zowel op persoonlijk als collectief niveau.
Dit betekent dat de weg opnieuw vrij is om vanuit je innerlijke autoriteit te gaan staan en je transformatieproces als Alchemist verder op te pakken. Zelfcreatie wordt gemixed met schoonheid!

Wat een bijzondere bijkomstigheid is dat de planeet van de liefde ‘Venus’ vanuit Schorpioen, vanaf 5 oktober haar retrogradestand bereikt in de intense Schorpioen. Dit kan confronterend zijn. Zeker omdat de communicatie Mercurius op 10 oktober ook de intensiteit van Scorpio bereikt en je aanmoedigt om je eigen innerlijke speurtocht te volbrengen. Wees voorzichtig met doemdenken en achterdocht! Met regelmaat wordt je voor de spiegel gezet om naar jezelf te kijken. Hoe is het gesteld met liefde en respect voor jezelf en wat heb je hierin nog te doen. Verlies je jezelf niet te veel in de ander? Karmische, oftewel oude contacten en relaties kunnen ineens op een bepaalde wijze weer voorbij komen om je de mogelijkheid te geven hier nu anders mee om te gaan.

Op 31 oktober beweegt Venus vervolgens in verhoogde staat naar haar eigen en zachte gesternte Weegschaal. Hier komt zij weer helemaal thuis en zal je, nog steeds in haar retrogradestand tot 16 november begeleiden, maar nu met zachte hand. Wat is werkelijke harmonie en schoonheid voor jezelf? Waar wordt je werkelijk gelukkig van?

Kortom, er is een interessante periode aangebroken om aan de relatie en verbinding met jezelf te sleutelen. Dit alles via een spannende cocktail van liefde, schoonheid, passie en transformatie welke grondig hun werk zullen doen.

Kom tot bloei en haal het hoogst haalbare en jouw unieke authenticiteit tevoorschijn!

Met Liefde, Sandra

Maandprognose september 2018

Helder                                       


Ieder jaar weer, als de Zon de kleuring van het gesternte Maagd ontvangt, gebeurd het opnieuw. De zomervakantie eindigt en de kleurrijke, speelse Leeuw wordt ingeruild voor de nuchtere feiten dat men weer ‘an die arbeit’ gaat.
De eeuwenoude wet, versluierd in de esoterische wetenschap van ‘Zo Boven – Zo Beneden’ en de spiegels van je omgeving, sluiten op Maagdelijke wijze, naadloos aan op het leven hier op Aarde.

Toch zal je merken dat je hier behoefte aan hebt en het is het licht en de levenskracht van de Zon, die je aanmoedigt om helderheid in je dagelijkse leven aan te brengen. Immers, helderheid brengt rust. De mannelijke kracht welke de Zon vertegenwoordigt, vertelt je opnieuw om regisseur van je eigen leven te worden.

De afgelopen zomerweken zijn intens geweest en hebben van je gevraagd om datgene los te laten, wat niet langer bij je levensstijl past. Het is de heiligheid van het gesternte Maagd die je nu heling en genezing biedt, met daarnaast de broodnuchterheid en je vertelt: het is zoals het is. Als enige teken van de dierenriem is Maagd het teken welke zich richt op de concrete werkelijkheid, met daarnaast een gezonde dosis precieze om alle onzuiverheden op te schonen. Als deze eigenschappen al sterk met je karakter verbonden zijn, is het goed je te attenderen om deze weken niet te pietluttig en pietepeuterig te worden.

Maagd hecht grote waarde aan goede gewoonten op het gebied van verzorging en gezondheid. Goede kleding, goed en gezond eten en een grote mate van hygiëne zijn zeer concrete zaken welke vanuit de aardeaanleg voortkomen. Heb je de behoefte om je leven om te gooien, biedt de Zon in Maagd je al haar dienstbaarheid aan.

De communicatieve Mercurius biedt je vanaf 6 september alle helderheid van gedachten vanuit het analyserende aspect. Zet voor jezelf de zaken op een rijtje! Als Mercurius vervolgens de diplomatieke Weegschaal in stapt tot 22 september, is de periode aangebroken om te overleggen.

De vrouwelijke resonantie van de planeet Venus blijft je in verhoging met haar Weegschaal, zeer aangenaam ‘lonken’ om je hart open te houden voor verbindingen vanuit schoonheid. Niet alleen op liefdesgebied, maar ook dat álles wat het leven mooier en fraaier maakt, zoals kunst, cultuur en muziek. Vervolgens besluit Venus haar fijngevoeligheid in te ruilen voor de intensiteit en Phoenixkracht van transformatie als zij op 9 september – tijdens nieuwe Maan in Maagd – de overstap maakt naar het gesternte Schorpioen.

Als de impulsgever en initiatiefrijke Mars op 11 september de serieuze Steenbok verlaat, om je het ultieme en vrijheidslievende ‘zeemansgevoel’ te laten ervaren, ontstaat de ultieme planetaire mix om oorspronkelijkheid concreet en in de realiteit neer te zetten.

Recht je schouders en richt je op wat je gelukkig maakt!

Met Liefde, Sandra

Astrologische Mindstyle - Welcome Back

 

artikel, 19 augustus 2018                                                                

Sta je te trappelen en heb je het verlangen om weer lekker in beweging, komt dit goed uit. Er is namelijk een eind gekomen aan de 2e retrogradestand van dit jaar, vanuit de bewegelijke en onzijdige Mercurius in de charismatische, vurige en creatieve Leeuw. 

Vanuit zijn ‘stationair’ zijn, komen de communicatieve krachten welke Mercurius vertegenwoordigd, tijdens deze hoogzomerperiode weer op gang en doen er alles aan om je een plechtige positie in de buitenwereld te bieden.

Je zult merken dat je de touwtjes meer en meer in handen krijgt. Creativiteit en zelfexpressie komen vanuit de verinnerlijking, waar de kracht de ruim afgelopen drie weken lag, op kleurrijke wijze opnieuw tevoorschijn. Dit, als het goed is met jouw eigen en unieke kwaliteit en beslissingen die je hebt genomen.

Houdt er wel rekening mee dat de planeet Mars in de serieuze Steenbok, je geduld nog een weekje op de proef stelt door zijn retrogradestand. De snelheid is nog steeds niet terug. Heb geduld met jezelf. Loop dus niet te hard van stapel, stel te hoge eisen voor jezelf en je omgeving weer bij en blijf je focussen op datgene wat je wilt bereiken! Blijf je ambities trouw en laat je niet afleiden door de buitenwereld.

Met Liefde, Sandra

Maandprognose augustus 2018

Magie van Zelfcreatie                  

Deze zinderende zomer staat nu geheel in het teken van de zonnekracht in de warmhartigheid en gulheid van het gesternte Leeuw. Hiermee ben je aangekomen in een periode van vrijheid, bewegingsruimte en om het kleine kind in je alle welverdiende aandacht te geven, waarin het ooit tekort is geschoten. Sport, spel en beweging vieren hoogtij. Tegelijkertijd is er de periode van verinnerlijking en stilte.


Leeuw brult je toe; ben in het hier en nu en maak je los van de gevestigde orde! Stap in de beweging waarin jij het verschil kunt maken, met als intentie jouw authenticiteit opnieuw te veroveren. Tijdens de bijzondere maansverduistering van 27 juli is er een verschuiving in het collectief bewustzijn vrijgekomen en stroomt er een nieuwe energie door de wereld, welke verbonden is met een sterkte oerkracht van revolutionaire creativiteit. Hierin nodigt de zonnekracht in Leo (Leeuw) vanuit een oppositie je uit, om de brug naar jezelf te slaan en je te verbinden met je innerlijke kracht.

De Zonnekracht in Leeuw vertelt je dat ook jouw besturende en organiserende kwaliteiten nodig zijn! Dit, om deze komende periode gezamenlijk met de vrouwelijke, zachte krachten van Venus de wereld, het klimaat en de natuurlijke geometrie weer in ‘juiste en gezonde’ banen te leiden. Het is de kritische noot van het heilige gesternte Maagd, welke je hierin tot en met 6 augustus zal begeleiden, om vervolgens ’s nachts de zachtheid en diplomatiekheid van de Weegschaal in te stappen. Stel je persoonlijke project samen door de puntjes op de ‘i’ te zetten en gebruik de waardigheid en koninklijkheid van Leeuw, om in stilte verbinding te maken met je innerlijke kracht van zelfcreatie.

Tevens wordt dit bevestigd door de communicatieve Mercurius® in Leeuw, tot en met zondagochtend 19 augustus. Verdieping en stilte in jezelf, bieden je een gloednieuw design en helpen je om oude en vastgeroeste overtuigingen, ideeën over jezelf en anderen een plek van innerlijke vrede te geven.

Mars laat nog steeds zien dat de snelheid uit de lucht is en hetgeen waar je jezelf voor inzet het beste verloopt, als alles gebeurt op een weloverwogen en serieuze wijze. Op 13 augustus zwaaien de reglementen van het gesternte Steenbok de scepter. Haastige spoed is zelden goed en mocht je dit vergeten, wordt je abrupt terug gefloten door de chemie van het universum. Blijf je tempo verlangen tot 27 augustus. Mars® zal deze dag vanuit het ‘stationair’ zijn weer langzaam in beweging komen. Omdat Mars een spanningsboog met Uranus® maakt, blijft het oppassen geblazen voor een kort lontje en nare politieke situaties. Daarbij schuilt een klein ongemak om het hoekje.
De eigenzinnige Uranus®  in het gesternte Stier zal je samen met Saturnus® in zijn eigen teken Steenbok, ondersteunen om je persoonlijke lotsbestemming en ambitie een boost te geven en deze verder te ontplooien.

De uiterste gedetailleerdheid en esoterische wetenschap van de westerse astrologie, maakt bewustzijn mogelijk en helpt je de diepten van je Ziel te ontrafelen!

Kies ervoor de Magie van Zelfcreatie in je ontwaken.

Met Liefde, Sandra 


nb ® retrograde beweging; naar binnen gekeerd, verinnerlijking, levensopdrachten opnieuw tegenkomen, achterstallige klussen, achter de schermen zijn.  

Astrologische Mindstyle

Helder
                                                


Artikel 10 juli 2018
De grote weldoener en gasreus Jupiter in de intense en doorgrondelijke Schorpioen, heeft vanaf
9 maart 2018 de lat hoog voor je gelegd op het gebied van zelfreflectie en het letterlijk en symbolisch detoxen. Confrontaties en oude situaties hebben alle mogelijkheid gekregen om nog eens grondig onderzocht te worden. Dit is voor velen geen makkelijke klus is geweest. Het vergrootglaseffect van Jupiter heeft met een enorme intensiteit je misschien zelfs gedwongen een kniebuiging voor jezelf maken, zodat werkelijke overgave en compassie naar jezelf kon ontstaan.

Vanaf vanavond 19:04 uur Nederlandse tijd komt Jupiter vanuit het stationair zijn weer rustig op gang in een vloeiende beweging en zal de zuiverende werking subtieler aan de slag gaan. Zeker ook omdat de harmonieuze en diplomatieke Venus het gesternte Maagd bereikt.
Je ontdekt wederom dat ‘Vadertje Tijd’ de prachtige wijsheid in zich draagt wat werkelijke belangrijk en essentieel in je leven is.

Beweeg mee vanuit jouw intentie en eigen prachtige diepte, vertelt Jupiter in Scorpio je! Kijk nog eens achterom en durf los te laten, zodat je Aura ruimte krijgt en vanuit het  magnetisch veld, dát naar je toe kan trekken wat je optilt.  

Met Liefde, Sandra