Coaching - Consulting - Begeleiding - Trajecten 

 

Haal jij alles uit jezelf?
Lukt het je om bij jezelf te blijven met je hoogsensitiviteit?
Weet jij nog wat je dromen waren?
Vertrouw jij je innerlijke raadgever?
Het doorbreken van gedragspatronen of ideeën;
Het doorbreken van familiepatronen;
Het ontdekken van onbewuste belemmeringen en obstakels;
Het her-ontdekken van dromen en idealen, kwaliteiten en valkuilen;
Het reduceren van weerstand tegen verandering. 


Via coaching en begeleiding in een traject van maximaal 5 keer, haal je samen met Sandra het allerbeste uit jezelf tevoorschijn. Waar liggen je competenties en hoe kom je met jouw unieke authenticiteit volledig tot bloei. Het toepassen en ondersteunen van de natuur door oa pure, etherische oliën helpen je hier enorm bij om bij jezelf te blijven;


Heb je behoefte aan beter zicht op je kwaliteiten en verlang je er naar deze zo functioneel mogelijk in te zetten?
Heb je te maken met veranderingen zoals reorganisatie, beroepskeuzes, of veranderingen in het gezin en kan je hierdoor niet meer presteren zoals je graag wilt?
Wil je voorkomen dat je door stress geveld wordt en is het allemaal te veel?

Heb je behoefte meer richting en voldoening aan je leven te willen geven en wil je meer plezier hebben, dus leven! Vanaf het jaar 2005 verzorgt Sandra begeleiding op ieder niveau. Val je onder de mogelijkheden Zorg in Natura of PGB, is dit mogelijk.


Het is de combinatie van de transpersoonlijke psychologie van Carl Gustav Jung en andere psychologen die tot op de dag van vandaag het mogelijk maken de diepten van de Ziel te ontrafelen, alsmede de grote waarde en combinatie van astrologie, welke mensenwerk mogelijk maken. Emotionele - en psychologische inzichten worden direct zichtbaar. Mede dankzij de grote inzet van astrologen zoals Mellie Uyldert in de vorige eeuw, is deze blauwdruk weer zichtbaar geworden en is deze eyeopener groeiende! Ons bewustzijn en vele wegen die hierin te bewandelen zijn, blijft zich verder openen. 

Diverse astrologische technieken bieden een scala van mogelijkheden om de inzichten en ondersteuning te krijgen, waar je naar op zoek bent.


Exclusieve horoscoopduiding

De exclusieve horoscoopduiding is een zeer omvattend en diepgaand gesprek, waarin Sandra je stap voor stap je meeneemt de diepte in op ontdekkingsreis, om jezelf nog beter te leren kennen. Onderwerpen zoals: emotionele behoeftes, hoe communiceer je en wat heb je nodig, relaties, studie- en carrièremogelijkheden, creatieve talenten, karakteristieken etc, komen uitgebreid aan bod.


Studie- en loopbaanbegeleiding


Dit persoonlijkheidsonderzoek laat een totaalbeeld van de persoonlijkheid ontstaan op het gebied van studiemogelijkheden, zelfconcentratie- en waardering tot en met loopbaanbegeleiding. Verlang je er naar de loopbaan een nieuwe impuls te geven, heb je te maken met stagnatie, onvrede of conflictsituaties. Via de geboortehoroscoop worden mens en organisatie getraind en werkt de horoscoop als psychologisch interactiemodel om je persoonlijk ontwikkelingstraject tot stand te brengen. 


Kinderhoroscoop


Een leuke en bovendien bijzondere, inzichtgevende astrologische methodiek om je kind nog beter te kunnen begrijpen. Begeleiding door de ouders/verzorgers naar volwassenheid levert een ondersteunende bijdrage tijdens de opvoeding voor ouder en kind. 

Relatie horoscoop

Zowel in de privésfeer, als op het zakelijke vlak biedt de relatieprognose een unieke methode om de aard en omstandigheden van relaties te onderzoeken en te leren doorgronden. Verrassende ontdekkingen en heldere inzichten bieden de mogelijkheden tot nieuwe vormen. Een vaak verrassende en vooral blikverruimende methode. Relatietherapie kan een onderdeel van het consult(en) zijn.


Secundaire horoscoop


Een uniek astrologisch gereedschap, waarin op concrete wijze het persoonlijk, vaak onbewust innerlijk groeiproces, ontrafeld wordt. Gebeurtenissen in het leven, krijgen verfrissende inzichten. Hierdoor wordt je in staat gesteld om vanuit eigen kracht de mogelijkheden tot veranderingen in je persoonlijke leven en omgeving aan te brengen. Er ontstaat een helder beeld. De Secundaire prognose is een uitstekende inspiratiebron, om nieuwe wegen te bewandelen.


Solaar / jaarhoroscoop


Welke gebieden vragen specifieke aandacht en wat zijn de uitdagingen, wat kan je verwachten tijdens je nieuwe 12-maandelijkse cyclus, welke rondom je verjaardag aanvangt? De Solaarprognose biedt een bijzondere en zeer persoonlijke astrologische voorbereiding en geeft de gelegenheid tot stretschen tijdens mogelijke veranderingen en situaties, welke voor betrokkene belangrijk worden. Er worden handvatten aangereikt om maximaal van je leven te kunnen profiteren.


Familie- Systeem- Bedrijfsopstellingen 

 
Verouderde overtuigingen en verbintenissen, alsmede de keuzes die wij maken vormen onze levensthema's. Op bewust niveau handelen wij hiernaar, maar dit komt voort uit het onbewuste. Situaties die verankerd liggen in het onder-bewustzijn en hierdoor beklemmend werken, ontstaan. Via de systeemopstellingen wordt de mogelijkheid geboden intense en grote levensthema's, traumaverwerkingen en verbintenissen in familie- en bedrijfssystemen uit te diepen.
Beperkte overtuigingen en handelingen, alsmede verstikkende verbintenissen kunnen hierdoor worden losgelaten. De energie kan weer vrij stromen, waardoor de unieke authenticiteit op persoonlijk- en bedrijfsmatig niveau weer volledig tevoorschijn komt.  

 

Symbolon Tarot 


Symbolon is een uniek, astrologisch tarotkaartendek met een psychologische inborst, dat op bijzondere wijze inzicht geeft in belangrijke levensvragen en je uitnodigt tot zelfreflectie. De afbeeldingen en astrologische symboliek spreken voor zich en nemen je mee tijdens een inspirerend consult.


 
                                                               


De Symbolon van het Partnerschap

Het kaartendek wat gaat over partnerschapthema’s. Liefdesrelaties en zakelijke relaties worden via dit dek grondig onder de loep genomen. Gedurende vele jaren hebben de auteurs circa 3000 motieven uit de symbolische schilderskunst van de 19e eeuw verzameld, hoofdzakelijk in de sfeer van de prerafaëlieten.
Deze afbeeldingen zijn naar aanleiding van therapie-ervaringen toebedeeld aan het thema Partnerschap.


Een astrologische prognose cadeau geven kan ook. Hiervoor zijn cadeaubonnen beschikbaar en naar eigen invulling cadeau te geven.